Teu Aya Batur Lyrics

JAY-Z

Eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweheweh batur eweh eweh batur eweheweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweheweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh eweh batur eweh.ohhh ohh ohhh ohhh nowwww